Żywność i napoje

Wkrótce branża żywności i napojów stanie się jeszcze bardziej złożona, nieprzewidywalna, wrażliwa na koszty, uregulowana, podzielona na segmenty (konsumenckie) oraz skonsolidowana (część handlowa, poddostawcy, konkurencja).

Czy jesteś producentem żywności i napojów?
Czy jesteś producentem żywności i napojów?
Czy zamierzasz zoptymalizować swoje procesy?
Czy zamierzasz zoptymalizować swoje procesy?
Jak zamierzasz reagować na zmiany?
Jak zamierzasz reagować na zmiany?
Co możesz zrobić TERAZ?
Co możesz zrobić TERAZ?

Produkcja

Jak firma jest w stanie poradzić sobie z presją kosztową i równocześnie osiągnąć planowany wzrost? Koszty surowców i opakowań, energii, personelu, logistyki i ochrony środowiska stają się coraz wyższe. Wiele firm godzi się ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności, jednak na 70-80% kosztów można wpływać.

Zastanów się nad następującymi pytaniami:

 • Czy dokładnie znasz swoje koszty związane z produkcją (np. w branży mleczarskiej, piwowarskiej czy mięsnej)?
 • Czy brakuje Ci szczegółowych danych dotyczących rentowności Twoich wyrobów?
 • Czy masz świadomość „pułapek kosztowych“ w obrębie procesu produkcji?
 • Czy „krótkie partie“ są prawidłowo wykazane w rachunku kosztów i rachunku zysków i strat?
 • Czy kalkulacja prawidłowo uwzględnia produkty łączne i składniki?
 • W jaki sposób odbywa się wycena surowców i ocena półproduktów?
 • Czy Twoje zapasy znajdują się w różnych lokalizacjach, są za wysokie i za mało elastyczne? (wyroby gotowe, surowce, półprodukty) Czy zostają Ci „produkty klasy C“?
 • Czy pojawiają się problemy z niejasnymi parametrami wydajności w zdecentralizowanych jednostkach produkcyjnych lub zakładach?
 • Czy przeszkadzają Ci nieproduktywne procesy w administracji oraz planowaniu produkcji?
 • Czy masz wrażenie, że różne procedury stosowane w praktyce są zbyt obszerne i podatne na błędy? Czy masz świadomość awarii i kosztów ponoszonych w trakcie usuwania błędów? Czy znasz efektywność swoich standardowych procedur wewnętrznych?
 • Czy jest Ci potrzebne zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw, szczególnie w zakresie koordynacji zdolności produkcyjnych i sprzedaży, wprowadzania na rynek nowych produktów lub integracji nowych rynków? Czy walczysz z „efektem byczego bicza“ (bullwhip effect) w łańcuchu dostaw? Czy chcesz skoordynować plan popytu i produkcji, również w sieci dostaw?

Łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw powinien generować dobre wyniki w warunkach presji kosztowej. „Wartość dodana“ musi powstawać także w przyszłości. Jak sobie radzić z coraz większą złożonością, elastycznością, ze spiralą coraz szybszej innowacyjności i wysoką presją kosztową? Właściwe podejście do tego rodzaju kwestii wymaga m.in. zintegrowanego planu, wysokiego poziomu koncentracji na konkretnych kwestiach oraz wysokiego poziomu zdolności do integracji.

Zastanów się nad następującymi pytaniami:

 • Czy koszty Twojego łańcucha dostaw stale rosną? Czy chcesz przeprowadzić ocenę lub symulację kosztów schematów pozyskiwania zasobów i dystrybucji?
 • Czy masz świadomość „pułapek kosztowych“ w obrębie procesu produkcji i logistyki?
 • Czy koszty sprzedaży i logistyki są prawidłowo i przejrzyście przypisywane do klientów i produktów?
 • Czy posiadasz wewnętrzne dane dotyczące planowania sprzedaży krótko- i średnioterminowej? Czy na spotkaniach koncentrujecie się na precyzji lub braku precyzji różnych danych liczbowych zamiast omawiać sposoby zwiększania obrotu i cele związane z rentownością?
 • Czy Twoja firma skutecznie wprowadza na rynek nowe produkty, koncentrując się na wymaganiach klienta i uwzględniając szybkie zmiany innowacyjne?
 • Czy masz wrażenie, że zakupy, produkcja, sprzedaż i marketing działają na własny rachunek, a nie wspólnie? Czy zdarzają się wąskie gardła w dostawach z powodu braku koordynacji procedur?
 • Czy zdarzają się w Twojej firmie nadwyżki zdolności produkcyjnych, zamówienia nieplanowane i nadgodziny?
 • Czy Twoje zapasy znajdują się w różnych lokalizacjach, są za wysokie i za mało elastyczne?
 • Czy znasz najnowsze standardy w branży dla procesów w łańcuchu dostaw? (np. SMI, VMI, EDI, DESADV)?
 • Czy masz wrażenie, że gospodarka pustymi opakowaniami i opakowaniami zwrotnymi / materiałami wielokrotnego użytku jest dla firmy niekorzystna?
 • Czy Twoja firma ma problemy z niepoprawnymi informacjami o produkcie i specyfikacjami?
 • Czy brakuje w firmie struktury w zarządzaniu recepturami? Czy dane w Twojej firmie pochodzą z różnych źródeł?
 • Czy masz pewność, że proces śledzenia w Twojej firmie zadziała prawidłowo również w razie „incydentu“ z produktem?

Rentowny wzrost

Najbardziej rentowny wzrost można osiągnąć wyłącznie dzięki innowacyjności. Kluczem do sukcesu jest wewnętrzne nastawienie na wprowadzanie zmian i „wyróżnienie się z tłumu“. Innowacja nie musi być elementem badań i rozwoju. Innowacyjne przedsiębiorstwa wyróżniają się procesami zorientowanymi na współpracę z klientem, elastycznymi kanałami dystrybucji, ekspansją geograficzną, restrukturyzacją działalności oraz innowacjami wprowadzanymi w procesach wewnętrznych. Ponadto zawsze zwracają uwagę na cele kosztowe i produktywność. Potrzebują odpowiednich struktur, procesów, podstawowych danych liczbowych i standardów, aby skutecznie osiągać rentowny wzrost.

Zastanów się nad następującymi pytaniami:

 • Czy zostały opracowane plany strategiczne dla produktów w Twojej firmie, dla marketingu, obszarów zarządczych, pozycjonowania na rynku i łańcucha dostaw w oparciu o model biznesowy? Czy firma opracowała narzędzia służące do spójnego pomiaru sukcesu i z zastosowaniem standardowych procedur?
 • Jak kształtują się parametry kontroli finansowej / niefinansowej w poszczególnych działach firmy? Czy są konsolidowane na poziomie centralnym?
 • Czy pojawiają się problemy z niejasnymi parametrami wydajności w zdecentralizowanych jednostkach biznesowych lub lokalizacjach?
 • Czy zamierzasz zwiększyć marżę pokrycia? Czy dokładnie znasz swoje koszty związane z produkcją? Czy odejmujesz od nich koszty pozyskiwania zasobów, sprzedaży i strategii cenowych?
 • Czy brakuje Ci szczegółowych danych dotyczących rentowności Twoich wyrobów w podziale na poszczególnych klientów? (rentowność poszczególnych klientów)
 • Czy zamierzasz się połączyć z innymi partnerami biznesowymi i równocześnie zoptymalizować procesy?
 • Czy przeszkadzają Ci nieproduktywne procesy po restrukturyzacji?
 • Czy podczas rozmowy sprzedażowej brakuje Ci aktualnego planu dotyczącego danego klienta oraz możliwości symulacji sprzedaży na miejscu i natychmiastowej modyfikacji?
 • Czy koszty sprzedaży i logistyki są prawidłowo i przejrzyście przypisywane do klientów i produktów?
 • Czy znasz efektywność swoich standardowych procedur wewnętrznych (szczególnie wymagających dużego wysiłku)?
 • Czy Twój partner handlowy jest niezadowolony z niskiego poziomu obsługi, szczególnie jeśli chodzi o realizację kampanii?

Sprzedaż / Zakupy

To Ty wiesz najlepiej, jak wyróżnić się na rynku i pokonać konkurencję. Kluczem do sukcesu jest perfekcyjne świadczenie usług na rzecz klienta przy pomocy skutecznych procesów operacyjnych oraz efektywne działania w celu zwiększenia zysku i obrotu. W międzyczasie musisz dbać o długofalowe relacje z klientem.

Zastanów się nad następującymi pytaniami:

 • Czy Twoi partnerzy handlowi chcieliby mieć lepszą obsługę, szczególnie w godzinach pracy?
 • Czy Twoi klienci są zadowoleni z wydajności procesu składania zamówień i fakturowania? Czy przeszkadzają ci nieproduktywne procesy (wewnętrzne i zewnętrzne)?
 • Czy otrzymujesz negatywną informację zwrotną od klientów na temat jakości informacji o produkcie i arkuszy danych? Czy klienci wytykają Ci błędy?
 • Czy znasz kluczowe dane i wskaźniki wydajności stosowane przez handel do oceny dostawców?
 • Czy prowadzisz ciągły pomiar danych? Czy w czasie rozmowy sprzedażowej rozmawiasz z klientami na temat wskaźników i pomiarów? Czy w Twojej firmie został wdrożony proces ciągłego usprawniania?
 • Czy firma zewnętrzna / Twoi dystrybutorzy powinni być z Tobą procesowo / technicznie zintegrowani?
 • Czy Twoi partnerzy handlowi są zainteresowani wdrożeniem wspólnych innowacyjnych procesów zgodnych z ECR? Czy Twoim zdaniem Twoje procesy są zgodne z trendami i wymogami współczesnego handlu?
 • Czy zależy Ci na przejrzystych warunkach handlowych? Czy brakuje Ci szczegółowych danych dotyczących rentowności Twoich wyrobów w podziale na poszczególnych klientów?
 • Czy są Ci potrzebne przekonujące, bieżące i przejrzyste informacje o obrocie i rentowności (aktualnie i w przyszłości)?
 • Czy chcesz zwiększyć efektywność rozmów sprzedażowych nieplanowanych i planowanych z wykorzystaniem najbardziej aktualnych danych biznesowych (obrót, plan, symulacja wskaźników, umowy w czasie rzeczywistym, planowanie inwestycji, informacje o produktach i foldery)?

Wydajność kosztowa

Jak firma jest w stanie poradzić sobie z presją kosztową i równocześnie osiągnąć planowany wzrost?   

Trwała poprawa jest procesem stopniowym, wymagającym kamieni milowych i celów. „Otrzymujesz to, co udało Ci się zmierzyć!“.

Nie należy lekceważyć złożoności i niepewności przyszłych zmian. Symulacja przyszłości to większa przejrzystość. Dzięki scenariuszom „Co się stanie, jeżeli...?“ poznasz ewentualny wpływ i skutki (kosztowe). Twoja firma będzie funkcjonować jeszcze wydajniej, jeśli zastosuje zasadę „ciągnięcia i integracji“ („pull & integration“) zarówno w stosunku do własnej działalności, jak i współpracy z partnerami.

W tym celu Twoja firma potrzebuje przejrzystości i standardów. Muszą zostać wdrożone odpowiednie rozwiązania. Plaut oferuje wsparcie w następujących obszarach:

Produkcja
 • wdrożenie kontrolingu produkcji zorientowanego na procesy oraz alokacji kosztów
 • wdrożenie rachunkowości procesowej i rachunkowości miejsc powstawania kosztów dla poszczególnych zakładów i całych firm zakładów i całych firm
 • wdrożenie rozliczania odchyleń miesięcznych
 • wykorzystanie wyceny towarów dla różnych kosztów produkcji (plan, wartość docelowa, wartość rzeczywista)
 • osiągnięcie efektów optymalizacji w określonych obszarach przy pomocy analizy odchyleń dla partii oraz dla danego dnia w kontrolingu produkcyjnym (od przybycia zasobów do produktu gotowego)
 • stosowanie danych procesowych i biznesowych z systemów do wprowadzania danych
Łańcuch dostaw
Planowanie
Kontroling
Sprzedaż

Obsługa klienta

Jak firma jest w stanie poradzić sobie z presją kosztową i równocześnie świadczyć usługi na najwyższym poziomie? Dla klienta najważniejsza jest jego własna korzyść – handlowa lub dostarczana przez partnera branżowego. „Co będzie z tego mieć klient?“. „Wszystko zaczyna się od podstaw. Jeśli coś robisz – rób to dobrze od samego początku!“. Długofalowy sukces zawdzięczamy współpracy. Muszą zostać wdrożone odpowiednie rozwiązania. Plaut oferuje wsparcie w następujących obszarach:

 • Łańcuch dostaw

  • wprowadzenie koordynacji pomiędzy produkcją, sprzedażą i, w razie potrzeby, klientem w celu zmniejszenia nadwyżki zdolności produkcyjnych lub wąskich gardeł
  • wdrożenie procesów sprzedaży i operacyjnych razem z odpowiednim rozwiązaniem systemowym
  • optymalizacja procesów zarządzania jakością i usprawnienie ich dzięki zastosowaniu standardowych procedur wspieranych przez IT (śledzenie, zarządzanie incydentami)
 • Planowanie

  • zapewnienie wysokiej dostępności produktu dzięki zintegrowanemu planowaniu biznesowemu / planowaniu sprzedaży (sprzedaż, produkcja, zaopatrzenie)
 • Sprzedaż

  • wdrożenie mobilnego kokpitu klienta (obrót, zysk, symulacja czynności) do wykorzystania w trakcie rozmów sprzedażowych
  • wprowadzenie kokpitu kontroli obrotu na co dzień, w czasie rzeczywistym (plan, poprzedni rok, punkt widzenia klienta, różne segmenty)
  • poprawa jakości zawieranych umów dzięki optymalizacji systemu warunków, przejrzystości systemu pod względem technicznym i zmniejszeniu liczby reklamacji
  • ujednolicona pula danych podstawowych produktów z dostępem mobilnym w celu ułatwienia prezentacji oraz integracji nowych produktów
  • wdrożenie mobilnych narzędzi do składania zamówień sprzedażowych
 • 1
 • Obsługa klienta

  • wdrożenie systemu pomiaru wyników w odniesieniu do klienta (parametry wewnętrzne i zewnętrzne)
   • wykorzystanie ujednoliconej puli danych podstawowych produktów według potrzeb klienta (np. GDS)
   • opracowanie obiegu (workflow) zarządzania zamówieniami z rejestracją (logbook) w obszarze obsługi klienta
   • optymalizacja i standaryzacja procedur krytycznych dla klienta oraz zwiększenie wydajności procedur dzięki obiegom (workflow) wspieranym przez system (reklamacje, otrzymywanie faktur, odliczenia...)
 • Współpraca z handlem

  • określenie wspólnych z handlem kluczowych wskaźników wydajności KPI (Plaut Performance Scorecard) oraz uwzględnienie ich w systemach i procesach
   • optymalizacja zapasów w firmie (oraz u klienta)
 • Operacyjne wdrażanie procesów

  • wspólna i zgodna z ECR optymalizacja procesu „od zamówienia do zapłaty“ (Order to Cash) z udziałem partnerów handlowych (w tym wykorzystanie elektronicznej wymiany danych EDI)
  • określenie specyficznych dla branży rozwiązań procesowych w zintegrowanym łańcuchu dostaw end-to-end
  • wdrożenie specyficznych dla klienta modeli uzupełniania (np. VMI, CPFR, cross-docking)
  • wymiana informacji (EDI) w ramach łańcucha dostaw
  • opracowanie różnych transakcyjnych rozwiązań mobilnych
  • zapewnienie zintegrowanych i przejrzyście ustrukturyzowanych danych podstawowych (materiały, klienci, dostawcy, produkty) jako bazy do wszystkich procesów
 • 1

Business Controlling

Coraz szybciej zachodzące zmiany w biznesie wymuszają na firmach szybkie i efektywne decyzje. Na efektywne zarządzanie działalnością w biznesie wpływają wszyscy interesariusze. Na sukces pracują wszyscy, nie tylko kontroler! Dlatego potrzebne są właściwe rozwiązania. Plaut oferuje wsparcie w następujących obszarach:

Produkcja
 •  zarządzanie zapotrzebowaniem na ilości i składniki (zaopatrzenie) w planowaniu i dostępności surowców.
 • wdrożenie planowania zapotrzebowań na zdolności produkcyjne i zatrudnienie z podziałem na dni, partie, zmiany, czas operacyjny
Łańcuch dostaw
Planowanie
Kontroling
Sprzedaż
Integracja w obrębie firmy