Zarządzanie procesami biznesowymi - Plaut //

Zarządzanie procesami biznesowymi

Metodyka Plaut dotycząca analizy procesów i ich optymalizacji wynika z naszych 65-lat tradycji doradztwa biznesowego. Nasza metodyka sprawdziła się w wielu projektach jako narzędzie do zwiększenia wartości dodanej dla naszych klientów.

Oto przykłady bezpośrednich korzyści dla Państwa z optymalizacji procesów biznesowych poprzez Plaut:

  • oszczędności związane z surowcami i zasobami oraz kosztami administracyjnymi,
  • skrócenie cykli procesowych,
  • wzrost stopnia automatyzacji,
  • poprawa jakości usług,
  • zdolność do pomiaru i oceny konkurencyjności procesów,
  • kontrola i sprawozdawczość zorientowane na procesy.

Plaut wspiera Państwa w efektywnym ułożeniu procesów biznesowych poprzez lepszą ich organizację i udoskonalenie wsparcia IT. Możesz w ten sposób ograniczyć wykorzystanie zasobów i zwiększyć szybkość, niezawodność i jakość procedur, nie tylko w sferze produkcji, ale również w administracji.

Poprzez pomiar wykorzystania zasobów i cech jakościowych procesów tworzymy empiryczną bazę danych, która umożliwia ​​ilościowe analizy i porównania, są one podstawą do obiektywnych i zrozumiałych działań doskonalących. Wykorzystujemy branżowe mapy procesów z innych projektów, które dostosowujemy do Państwa firmy na etapie analizy. Kładziemy szczególny nacisk na integrację pracowników w celu zmniejszenia sporów wewnętrznych oraz poprawy satysfakcji z pracy: dzięki naszej metodyki możemy obiektywnie ocenić propozycje usprawnień i pokazać widoczne efekty zmian.

Plaut Consulting Polska Sp. z o. o.

Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
+48 32 461 27 00
Fax: +48 32 461 27 01

Kontakt