Audyty wdrożeń SAP - Plaut //

Audyty wdrożeń SAP

Audyt wdrożenia SAP obejmuje analizę i ocenę wdrożonych lub aktualnie wdrażanych obszarów w ramach systemu SAP pod kontem :

  • prawidłowości wdrożenia rozwiązania SAP
  • spójności koncepcji rozwiązania
  • metodyki prowadzenia projektu

Produktem audytu jest raport z przeprowadzonego audytu zawierający wnioski i rekomendacje w zakresie wdrożenia.

Plaut Consulting Polska Sp. z o. o.

Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
+48 32 461 27 00
Fax: +48 32 461 27 01

Kontakt