Szkolenia dla personelu - Plaut //

Szkolenia dla personelu

Firmy dostrzegają coraz bardziej znaczenie i konieczność dostosowywania kwalifikacji pracowników do ciągłych zmian strukturalnych.

Globalizacja, dynamiczne innowacje technologiczne lub zmiany formy organizacji pracy to tylko niektóre z istotnych słów kluczowych w tym temacie. W rezultacie istnieje coraz większe zapotrzebowanie na rozwój kwalifikacji i kompetencji indywidualnych.

My w Plaut podejmujemy temat, który będzie dominować w przyszłości: "uczenie się". Uważamy, że głównym czynnikiem wpływającym na pozytywne nastawienie do uczenia się w firmie, jest utrzymywanie ducha innowacyjności, konkurencyjności i osiągnięć na wysokim poziomie. Ponadto planowanie w firmie oraz kontroling, jak również technologie informacyjne to kwalifikacje pracowników, z którymi możemy się przyczynić do sukcesu ekonomicznego naszych klientów.

Nasz zakres kompetencji towarzyszy firmom w fazie przekształcenia i przygotowuje pracowników w firmie do zmian. W odpowiednim czasie, kompetentnie i kompleksowo, w czasie seminariów, warsztatów, szkoleń lub sesji coachingowych. Szkolenia są dostosowane dokładnie do Państwa potrzeb w zakresie treści programów nauczania i odpowiednich ćwiczeń.