Plaut to my

Doradztwo biznesowe oraz wdrożenia w zakresie IT zorientowane na rozwiązania
W firmie Plaut łączymy doradztwo biznesowe z wdrożeniami w zakresie
IT zorientowanymi na rozwiązania. We współpracy z klientami wypracowujemy
i wdrażamy rozwiązania uwzględniające kompetencje branżowe

Zadania stawiane firmie Plaut są złożone i mają krytyczne znaczenie dla biznesu. Dzięki naszym kompetencjom, doświadczeniu i profesjonalnemu wykorzystaniu najnowszych technologii opracowujemy i wdrażamy indywidualne strategie dostosowane do potrzeb klienta. Tworzymy inteligentne koncepcje, które przekładająsię na rzetelne wyniki. W 1946 r. Hans-Georg Plaut założył w Hannoverze firmę Plaut, specjalizującąsię w konsultingu zarządczym. Na podstawie metody rachunkowości zarządczej opartej o koszt krańcowy i centra kosztów oraz metody kalkulacji bezpośredniej Plaut od ponad 65 lat wyznacza standardy nowoczesnego biznesu. Grupa Plaut zrealizowała ponad 2500 projektów i od ponad 30 lat jest jednym z najbardziej cenionych partnerów firmy SAP. Grupa Plaut zatrudnia ponad 280 pracowników. Posiada oddziały w Niemczech, Szwajcarii i Austrii oraz w krajach Europy ”rodkowo-Wschodniej – w Rumunii, Czechach, Polsce i Rosji. Od września 2011 r. Plaut jest częścią grupy msg systems.

Rozwój Plaut AG

Nasza wizja

Nasi pracownicy...

Nasi pracownicy...

... postrzegają firmę Plaut jako dynamiczne miejsce pracy, oferujące ciekawe i różnorodne możliwości rozwoju. Pracownicy to najważniejsze ogniwo, a sukces klienta jest miarąich skuteczności.

Nasi klienci...

Nasi klienci...

... wysoko cenią firmę Plaut i polecają ją jako kompetentnego, ukierunkowanego na wyniki i stałego partnera, dostarczającego kompleksowe rozwiązania, które gwarantująstabilność i rozwój prowadzonej przez klientów działalności.

Osoby podejmujące decyzje...

Osoby podejmujące decyzje...

... w krajowych i międzynarodowych organizacjach sąświadome korzyści, jakich mogą oczekiwać od partnerskiej współpracy z firmą Plaut. Korzystająz usług doradczych firmy Plaut zgodnie z wewnętrznymi i zewnętrznymi wskaźnikami wyników w obszarze zarządzania organizacją oraz ICT.

Nasi partnerzy...

Nasi partnerzy...

... wiedzą, że współpraca z firmą Plaut gwarantuje najwyższych poziom świadczonych usług doradczych.

Nasi akcjonariusze...

Nasi akcjonariusze...

... identyfikująsię z działalnością firmy Plaut oraz uważają jej akcje za pewną i bezpieczną inwestycję.

Nasze kluczowe wartości

Dla firmy Plaut liczy siękońcowy wynik. Rezultaty osiągane przez klientów dzięki naszemu zaangażowaniu są miarąnaszej efektywności. O firmie Plaut świadcząwyniki co do zakresu prac, jakości i terminowości. Poczuwamy siędo odpowiedzialności za działalnośćfirmy oraz pracę zespołów projektowych. Okazujemy przedsiębiorczość i ukierunkowanie na wynik. Wiemy, jak sprawić, aby nasza firma odniosła sukces. Zawsze nagradzamy naszych pracowników za osiągnięcie wyznaczonych celów.

Nawiązujemy partnerskie relacje z klientami, co sprawia, że razem wypracowujemy kreatywne i niezawodne rozwiązania. Dzięki profesjonalnej współpracy wprowadzamy wszystkie konieczne zmiany. Osiągane przez nas wyniki są niezawodne i trwałe. Tak rozumiana przez nas współpraca oparta na partnerstwie to długofalowe relacje z klientem i wzajemne zaufanie. Nasze podejście to gwarancja sukcesu firmy Plaut dziś i jutro.

Nasi klienci polegają na nas. Niezawodność to dotrzymywanie umów i zobowiązań– w każdych okolicznościach. Terminowość i jakośćwyników to podstawowe zasady naszej pracy. Niezawodność to jedno z najważniejszych wymagań, jakie stawiamy naszym pracownikom.

Grupa Plaut