Finanse i Kontroling - Plaut //

Finanse i Kontroling w nowym zakresie odpowiedzialności: od usługodawcy wewnętrznego do nawigatora biznesu

Obecny zakres zadań Finansów i Controllingu różni się pod wieloma względami od zadań wspomagających proces zarządzania, za które tradycyjnie odpowiedzialny był CFO. Dyrektor finansowy współcześnie musi opanować niezwykle szerokie spektrum tematów. Funkcje Finansów i Controllingu podlegają ustawicznym transformacjom. Obecnie każde przedsiębiorstwo musi ustalić własną pozycję w tym procesie i podjąć niezbędne kroki w kierunku dalszego rozwoju obszaru F & C.

Finance & Controlling

Rachunkowość zewnętrzna i wewnętrzna obejmuje różnorakie aspekty finansów i rachunkowości inwestycyjnej łącznie z Controllingiem i konsolidacją. Szczególną rolę odgrywa rachunkowość obejmująca całą grupę kapitałową. Poprzez użycie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych Plaut zapewnia całkowicie skoordynowaną konsolidację rachunkową oraz synergię we wszystkich istotnych obszarach zarządzania i sprawozdawczości. Integracja dodatkowych parametrów sterowania gwarantuje, że decyzje menedżerskie mogą być z powodzeniem wykonane odpowiednio w sposób zindywidualizowany uwzględniające potrzeby rynku i klientów.

Plaut Consulting Polska Sp. z o. o.

Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
+48 32 461 27 00
Fax: +48 32 461 27 01

Kontakt