Partnerstwo strategiczne pomiędzy Plaut a msg global

Partnerstwo strategiczne pomiędzy Plaut a msg global

Powrót

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o partnerstwie pomiędzy Plaut a msg global. Plaut posiada bogate doświadczenie w zakresie SAP w branży motoryzacyjnej, spożywczej i produkcyjnej, natomiast msg global z powodzeniem obsługuje rynek usług finansowych oraz stopniowo rozszerza swoją działalność na inne sektory. Zwiększona współpraca pozwoli Plaut i msg global czerpać wzajemne korzyści z regionalnego zasięgu i poprawić sprzedaż na całym świecie. Nowo utworzone partnerstwo zapewni wiele synergii dzięki wykorzystaniu istniejących umiejętności, zasobów i produktów oraz ułatwi wymianę wiedzy, szkoleń i możliwości rozwoju. To z pewnością wartość dodana dla obu firm.

W ujęciu regionalnym, partnerstwo to oznacza, że ​​Plaut stanie się globalnie preferowanym partnerem msg w regionach Austrii, Europy Środkowo-Wschodniej i WNP, umożliwiając dotarcie do msg globalnie na nowych rynkach w Europie Zachodniej, Ameryce oraz regionie Azji i Pacyfiku.

To partnerstwo jest ważnym kamieniem milowym w strategii rozwoju obu firm. Dalsza współpraca pozwoli msg global i Plaut sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i obsługiwać rynki globalne.