Dr. Wilfried Drexler

Mag. Wilfried Drexler, CMC, MBA jest członkiem rady nadzorczej Plaut AG. Jest udziałowcem suxxess consult Unternehmensberatung GmbH, konsultantem akademickim, certyfikowanym konsultantem zarządzania i wykładowcą na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Pinkafeld, Eisenstadt i Wiedniu.