Dr. Georg Krause

Dr Georg Krause studiował Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu i Business Administration koncentrując się na informatyce biznesowej. W 1992 roku rozpoczął karierę w CSC (Ploenzke) jako konsultant ds. Zarządzania i IT. Następnie pracował na stanowisku kierowniczym w firmach konsultingowych Horváth & Partners, Steria Mummert i Deloitte Consulting. W 2012 roku został menedżerem biznesowym SAP Austria, odpowiedzialnym za usługi/konsulting. Przez wiele lat pracował w stowarzyszeniu branży cyfrowej "Internet Offensive Austria" jako dyrektor i dyrektor zarządzający. Jest także wykładowcą na Uniwersytecie Danube w Krems. Od maja 2017 roku jest dyrektorem generalnym Plaut AG i dyrektorem zarządzającym Plaut Consulting Austria.