Supply Network Management - Plaut //

Supply Network Management

Supply Network Management má za cíl optimalizaci procesů v oblastech zásobování, výroby a distribuce. Vytváří jak vnitřní, tak cross-firemní obchodní procesy. Supply Network Management přesahuje pozorování strmých dodavatelských řetězců. Organizace a úspěšné řízení dodavatelské sítě vytvoří konkurenční výhodu díky možnosti rychlejší reakce na změny při současné optimalizaci nákladů.

Tendence soustředění se na klíčové kompetence vyžaduje těsnější integraci dodavatelů do zásobování a výroby. Současné integrované plánování prodeje umožňuje dodat správný produkt na správné místo, ve správný čas a s optimálními náklady.

Zkušenosti a kompetence společnosti Plaut s ohledem na cross-podnikové projekty zajišťují, aby všichni partneři byli integrováni optimálně a že technická realizace přináší dlouhodobou přidanou hodnotu, pomocí nezastarávajících IT systémů.

Supply Network Management Pyramide (EN)

Plaut Consulting CZ, s.r.o.

Prague Burzovní Palác, Rybná 682, 11005 Praha
Phone: +420 222 191 723
Fax: +420 222 191 700

Kontakt