Projekotvý Management - Plaut //

Podle plánu, včas, v rozpočtu.

Projekt je forma organizace, se kterou můžete zrealizovat důležité změny a inovace v rámci podniku. Často i několik projektů musí být řízeno současně, zatímco každý projekt musí dosáhnout svých cílů v rámci plánovaného časového a rozpočtového rámce a optimálně využívat dostupné zdroje.

Plaut nabízí metody, postupy a nástroje, které se osvědčily v praxi v našem poradenství a na projektech vývoje softwaru - ve skutečnosti na těchto třech úrovních:

 • Portfolio / Program řízení
 • (Multi) Projektový Management
 • Projektový Controlling

S ohledem na metodické, ekonomické, organizační a technické aspekty projektového řízení poskytujeme náseldující konzultační služby:

 • Koncepty pro analýzu cost-benefit-rizik, vytváření obchodních případů
 • Generování klíčových hodnot, měření a kontrola postupu projektu
 • Realizace prospěšnosti projektu (benefit collection)
 • Implementace / optimalizace prioritních, uvolněných, kontrolingových a obchodních procesů, integrace životního cyklu projektu do organizace firmy
 • Řízení změn
 • Řízení kvality, audity
 • Zlepšení kultury projektu, vymezení rolí a úkolů v organizaci projektu
 • Project Manager trénink a koučink

Rádi bychom Vám také poskytnuli naše zkušené konzultanty v oblasti projektového managementu: buď ve formě dočasného posílení nebo jako odpovědné vedoucí zaměstnance po celou dobu trvání projektu (dočasný management). Pokud například plánujete náročný SAP projekt, ať už v rámci inovace, funkční rozšíření nebo změnu verze, projektový manažer společnosti Plaut může vedle metodického know-how přispět také svou hlubokou odbornou expertízou.

Naše koncepční poradenská nabídka je doplněna prostřednictvím poradenských služeb, stává nástroje IT podpory projektového řízení (PM nástroje), stejně jako jejich začlenění do aplikace a systémové architektury společnosti:

 • Specifikace požadavků (systémová specifikace)
 • Stanovení projektových norem
 • Výběr nástrojů (tender)
 • Procesní a systémová integrace
Veďte své projekty k úspěchu s podporou naší společnosti Plaut!

 

Plaut Consulting CZ, s.r.o.

Prague Burzovní Palác, Rybná 682, 11005 Praha
Phone: +420 222 191 723
Fax: +420 222 191 700

Kontakt