Martin Krizak

Čím myslíte, že Plaut pĜevyšuje konkurenci?

Plaut si udělal dobré jméno v prostĜedí SAP, zejména v controllingu. Další výhodou je naše mezinárodnost a flexibilita. Také je tĜeba zdůraznit profesionální způsob práce.

Jaké jsou nejdůležitější schopnosti potĜebné pro vaši aktuální pozici??

Zahrnují profesionalitu, odborné znalosti, pĜátelskost, spravedlnost, ale také určitý "drive".

Co děláte pro dosažení životní rovnováhy mezi prací a osobním životem?

... to není jednoduché, ale snažím se ...