Pojišťovnictví - Plaut //

V pojišťovnictví jsou tradiční struktury na cestě ke změně … společnost Plaut provází tento transformační proces integrovaným přístupem

Je to deregulace, nebo opět změna paradigmatu, zpět k větší regulaci na pojistných trzích? Pojištění v současné době čelí mnoha výzvám: změny právních předpisů, jako je například Solvency II a MaRisk (VA),kontrola řízení založená na hodnotách a klíčových údajích, industrializace a outsourcing, rostoucí počet pojistných fúzí nebo používání mobilních technologií jsou jen několik klíčových slov popisujících tento významný posun.

Je obchodní strategie dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobily stále se měnícímu trhu a požadavkům zákazníka? Integrují obchodní procesy strategii do každodenní činnosti? Jak můžou Informační technologie sloužit k podpoře automatizace obchodních procesů efektivním a hospodárným způsobem? Jak by firemní organizace měly rozvíjet, aby byly připraveny na budoucí výzvy?

 

Naše poradenská nabídka pro sektor pojištění zvažuje strategické, procesuální, organizační a technologické aspekty integrovaného přístupu – pragmaticky od jejího vzniku až po realizaci, na základě mnoha průmyslových referencí:

  • Efektivní řešení pro Finance & Controlling
  • Řešení k zajištění růstu s ohledem na hospodářskou soutěž
  • Efektivnost business procesů v klíčových procesech pojištění
  • SAP průmyslová řešení

Prosím, klikněte na různá témata pro zobrazení podrobností o našich poradenských službách!

Plaut Consulting CZ, s.r.o.

Prague Burzovní Palác, Rybná 682, 11005 Praha
Phone: +420 222 191 723
Fax: +420 222 191 700

Kontakt