Procesní Management - Plaut //

Procesní Management

Plaut metodologie týkající se kvantitativní analýzy procesů a optimalizace procesů byla vyvinuta na základě naší dlouholeté tradice v podnikovém poradenství. Naše metodika se ukázala v mnoha projektech jako nástroj ke zvýšení přidané hodnoty pro naše zákazníky.

Váš přímý přínos z optimalizace podnikových procesů prostřednictvím společnosti Plaut:

  • úspora materiálových a administrativních nákladů
  • redukce dodací doby
  • zvýšený stupeň automatizace
  • zlepšení kvality služeb
  • měřitelnost a vyhodnotitelnost procesů
  • procesně-orientovaný kontrolling & reporting

Společnost Plaut Vás podporuje v efektivním složení Vašich obchodních procesů prostřednictvím zpřísnění organizace a zlepšení IT podpory. Tímto způsobem můžete snížit využívání zdrojů a zvýšit rychlost, spolehlivost a množství postupů nejen ve výrobě, ale také v administrativě.

Prostřednictvím měření využití zdrojů a kvality vlastností procesů, vytváříme empirickou databázi, která umožňuje kvantitativní analýzy a srovnání. Ty jsou poté základem pro přijetí objektivních a srozumitelných opatření ke zlepšení. Při jejich návrhu vycházíme z odvětví specifických procesních map vytvořených během dřívějších projektů, které ve fázi analýzy přizpůsobíme procesům ve Vaší společnosti. Klademe při tom zvláštní důraz na integraci svých zaměstnanců abychom snížili třecí ztráty. Díky naší propracované metodice můžeme objektivně zhodnotit návrhy na zlepšení, aby dopady změn byly transparentní.

Plaut Consulting CZ, s.r.o.

Prague Burzovní Palác, Rybná 682, 11005 Praha
Phone: +420 222 191 723
Fax: +420 222 191 700

Kontakt