Business Intelligence & Enterprise Performance Management - Plaut //

Business Intelligence & Enterprise Performance Management

V dnešním obchodním životě představuje Business Intelligence (BI) a Enterprise Performance Management (EPM) vážné konkurenční faktory. Toto většinou začíná již ve fázi operativního a strategického plánování společnosti a pokračuje v účetním systému.

Pro management společnosti jsou většinou informace a data hojně k dispozici. Business Intelligence umožňuje přenášet tato data do správné informace a poskytovat je následně rozhodovateli v řádné době a v co nejlepší formě.

Přesné a rychlé řešení pro plánování umožní Vaší společnosti rychle a pružně reagovat na změny hospodářské situace.

  • Mají se přizpůsobit výrobní procesy?
  • Bude potřeba snížit / zvýšit pracovní sílu v příštích měsících?
  • bude potřeba prodloužit stávající úvěr?

Všechny tyto a mnoho dalších otázek lze odpovědět pomocí dynamického řešení plánování, aby Vaše společnost mohla kdykoli pružněji reagovat na změny na trhu.

Plaut Consulting CZ, s.r.o.

Prague Burzovní Palác, Rybná 682, 11005 Praha
Phone: +420 222 191 723
Fax: +420 222 191 700

Kontakt