Alexey Elizarov

Co je pro vás nejdůležitější ve vašem současném postavení?

PatĜit k týmu lidí, kteĜí v sebe navzájem věĜí a sdílejí se společne.

Čím myslíte, že Plaut vystupuje nad konkurencí?

Plaut má dlouhou a bohatou historii pĜínosu pro vývoj SAP produktů a komunitu SAP. VěĜím, že právě to dělá Plautu dobrou pověst mezi zákazníky.

Pokud by se Vás někto zeptal, pročpracujete v Plautu, co byste Ĝekl?

Na jedné straně bylo pro mě důležité, abych od samého začátku vstoupil do mladé společnosti a podílel se na dynamickém vývoji a transformaci firmy. Na straně druhé, Plaut má celkově velmi dobrou pověst.

Co se vám nejvíce líbí na Vaší aktuální práci?

V Plautu máme velmi soudržný tým, takže bych Ĝekl, že je to pocit pĜátelství.