Zarządzanie siecią dystrybucji - Plaut //

Zarządzanie siecią dystrybucji

Zarządzanie siecią dystrybucji ma na celu optymalizację procesów w obszarach zamówień, produkcji i dystrybucji. Tworzy ono procesy biznesowe wewnątrz firmy oraz między firmami. Zarządzanie siecią dystrybucji wykracza daleko poza obserwację złożonych łańcuchów dostaw: organizacja i skuteczne kierowanie siecią dostaw tworzy przewagę konkurencyjną przez możliwość szybszej reakcji na zmiany przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Tendencja do koncentracji na kluczowych kompetencjach wymaga ściślejszej integracji dostawców w sferze zamówień i produkcji. Równoległe zintegrowane planowanie sprzedaży umożliwia dostawę produktu w odpowiednim miejsce, w odpowiednim czasie i przy optymalnych kosztach.

Doświadczenie i kompetencje Plaut dotyczące projektów dla współpracujących ze sobą firm zapewniają wszystkim partnerom optymalną integrację, a zastosowane rozwiązania technologiczne zapewniają długofalową wartość dodaną, poprzez zastosowania zaawansowanych systemów IT.Supply Network Management Pyramide (EN)

Plaut Consulting Polska Sp. z o. o.

Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
+48 32 461 27 00
Fax: +48 32 461 27 01

Kontakt