Roll-out wdrożenia SAP - Plaut //

Roll-out wdrożenia SAP

Złożoność projektu roll-out o międzynarodowym charakterze jest znacznie większa, niż złożoność projektu krajowego. Globalna konsolidacja danych podstawowych i procesów biznesowych, bardziej efektywne projektowanie zorientowanej na klienta realizacji zamówień, ustalenie spójnego i kompleksowego systemu raportowania, tylko kilka przykładów z wielu wyzwań w ramach międzynarodowych projekt roll-out.

Sprostanie tego rodzaju wyzwaniom wymaga ugruntowanego doświadczenia i kompetencji:

  • Kompetencje procesowe

To kompetencje przeprowadzania analizy procesów w różnych lokalizacjach, w celu określenia możliwości ich optymalizacji i rozwoju

  • Międzynarodowe i skalowalne rozwiązania

Konieczne jest innowacyjne i niezawodne rozwiązanie, które obejmuje krajowe i międzynarodowe wymogi, i które jest odpowiednie zarówno dla dużych oddziałów, siedziby firm, jak i dla mniejszych biur. Dzięki rozwiązaniom SAP oferujemy standardowe rozwiązania dla biznesu, które mogą sprostać tym wyzwaniom

  • Roll-out

Sukces projektu roll-out zależy głównie do kompetencji partnera roll-out, stosowania sprawdzonych metod i dostępności kompetentnego, międzynarodowego wsparcia. Plaut zapewnia zarówno wieloletnie doświadczenie zdobyte w wielu udanych projektach typu roll-out, jak i sprawdzone metody wykorzystywane w procesach roll-outu.

  • Podejście do różnorodnych oczekiwań w siedzibie firmy i oddziałach międzynarodowych

Podejście międzynarodowego roll-outu wymaga analizy bardzo specjalnych, techniczno-organizacyjnych wyzwań w pracy projektowej i problemów społeczno-emocjonalnych, które występują w wyniku zmiany struktury i procedur zainteresowanych pracowników. Kultura organizacyjna Plaut jest typowa dla organizacji średnich i międzynarodowych, co stanowi podstawę sukcesu projektu roll-out.

 

Plaut Consulting Polska Sp. z o. o.

Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
+48 32 461 27 00
Fax: +48 32 461 27 01

Kontakt