Analizy przedwdrożeniowe - Plaut //

Analizy przedwdrożeniowe

Podstawowym celem realizacji analizy przedwdrożeniowej jest przygotowanie klienta do projektu wdrożenia rozwiązań SAP. Zakres usług związanych z przeprowadzeniem analizy obejmuje następujące pakiety:

  • Warsztaty, przegląd funkcjonalny w ramach poszczególnych obszarów systemu  SAP
  • Ustalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa
  • Ustalenie listy  procesów biznesowych
  • Ustalenie  wymagań w zakresie migracji danych
  • Ustalenie wymagań w zakresie sprawozdawczości
  • Ustalenie docelowej infrastruktury technicznej
  • Ustalenie strategii wdrożenia
  • Ustalenie harmonogramu
  • Ustalenie kosztów wdrożenia

Produktem jest raport z przeprowadzonej analizy zawierający szczegółowe opisy dla poszczególnych pakietów.

 

 

Plaut Consulting Polska Sp. z o. o.

Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
+48 32 461 27 00
Fax: +48 32 461 27 01

Kontakt