SAP SRM - Plaut //

SAP SRM (supplier relationship management) to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające skuteczną koordynację procesów biznesowych z kluczowymi dostawcami, poprzez optymalizację strategii zamówień. Przyczynia się tym samym do uzyskania długoterminowych korzyści płynących z relacji z dostawcami.

SAP SRM pozwala na przeprowadzenie analizy zachowań nabywczych, skrócenie cyklu zamówień, i pracę z partnerami w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest rozwijanie długoterminowych relacji z dostawcami, którzy okazali się być wiarygodnymi parterami biznesowymi. Te wydajne procesy w SAP SRM pozwalają obniżyć koszty zaopatrzenia i nawiązać bardziej intensywną współpracę z dostawcami, niż kiedykolwiek wcześniej.

Dokumentacja SAP SRM oferuje kompleksowy opis zakresu funkcjonalnego SAP SRM, i podkreśla związek między aplikacją i technologią bazową.

Plaut Consulting Polska Sp. z o. o.

Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
+48 32 461 27 00
Fax: +48 32 461 27 01

Kontakt