Business Intelligence i Enterprise Performance Management - Plaut //

Business Intelligence i Enterprise Performance Management

W dzisiejszych realiach biznesowych, Business Intelligence (BI) i Enterprise Performance Management (EPM) w coraz większym stopniu stanowią o poważnym zwiększeniu konkurencyjności firmy. Rozwiązania tej klasy są bardzo istotne na etapie planowania strategicznego oraz operacyjnego i wpływają znacząco na system raportowania w organizacji.

Systemy Business Intelligence dostarczają wglądu w dane organizacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest szybsze i bardziej trafne podejmowanie decyzji. Zawierają systemy raportowania, samodzielnego wyszukiwania informacji, wizualizacje i dashboardy, analizy predykcyjne, aplikacje mobilnych i wiele więcej. Dzięki temu użytkownicy tego rozwiązania poprawiają swoją wydajność i skuteczność podejmowanych działań.

Dla zarządzających przedsiębiorstwem, informacje i dane występują najczęściej w zbyt dużej obfitości. Systemy Business Intelligence pozwalają zmienić tę obfitość w wartościową informację i następnie dostarczyć ją do podejmujących decyzje w odpowiednim czasie oraz w najlepszym z możliwych formacie.

Dokładne i sprawne systemy planowania w firmie umożliwiają szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany sytuacji gospodarczej. Dodatkowo, przy pomocy dynamicznego rozwiązania planistycznego możliwe jest udzielenie odpowiedzi na wiele powstających pytań, w tym:

  • Czy procesy produkcyjne muszą być dostosowane do nowych wymagań?
  • Czy zasoby ludzkie muszą wzrosnąć lub zostać zmniejszone w najbliższych miesiącach?
  • Czy istniejąca linia kredytowa musi zostać zwiększona?

 

Plaut Consulting Polska Sp. z o. o.

Bojkowska 37, 44-101 Gliwice
+48 32 461 27 00
Fax: +48 32 461 27 01

Kontakt